Ein Cynnyrch

previous arrow
next arrow

Slider

Planhigion yn Newmans...

Boed eich gardd yn un fawr neu ond yn batio bychan- mae yma fwy na digon o ddewis planhigion.

Dewch i gwydro ein hadran blanhigion awyr agored eang a chyfleus.Yma gallwch weld ein darpariaeth eang a chynhwysfawr o blanhigion gwely, lluosgflwyddi, llwyni a choed o bob lliw a llun.

Tyfir cyn gymaint a phosib o’n planhigion gwydn yn ein meithrinfa helaeth yma yn Newmans. Ac, os mai eich nôd yw tyfu llysiau a ffrwythau eich hun, ceir yma bob math o hadau, llysiau ifanc a choed ffrwythau – y mwyafrif wedi eu tyfu yn y feithrinfa. Cynhyrchir hefyd blanhigion gwely a basgedi gydol y flwyddyn ynghyd a dewis eang o blanhigion ffres ar eich gyfer potiau a chynhwysyddion.

Coed

Boed eich bryd ar goeden amryddllwyd neu goeden afalau darperir yma ddewis eang o goed.Ceir coed sydd yn addas ar gyfer gerddi bychain, coed ffrwythau, amrywiaeth fawr o goed blodeuol a rhai sydd a rhisgl a deiliach rhyfeddol. Mae rhywbeth yma i fodloni pawb! Os am gyngor pellach yna gofynnwch i’n staff cyfeillgar a gwybodus.

Llwyni

Rhydd lwyni strwythur i’ch gardd a yma ceir rywbeth at ddant pawb ac ar gyfer pob safle. Boed eich bryd ar orchudd tir, nodwedd terfyn neu ddringwr trelis; mae yma ddewis cynhwysfawr – nifer wedi eu gosod mewn grwpiau sy’n ffafrio amodau/lleoliadau tebyg. Felly, gallwch yn hawdd weld beth sy’n addas ar gyfer eich gardd chwi.

Lluosgflwyddi

Flwyddyn ar ôl blwyddyn rhain yw’r planhigion a rydd liw, uchder, ysblennydd ac ansawdd i’ch gardd – y ‘wow’ ffactor! Mae cannoedd i ddewis ohonynt a gallwch fod yn sicr fod ein dewis cynhwysfawr ni yma yn arddangos y goreuon- ac yn cynnig syniadau gwych ar gyfer eich gardd.

Rydym yn ymfalchïo ar ansawdd ein coed a llwyni, a'n holl blanhigion yr ydym yn eu gwerthu. Dim ots os ydych yn newydd neu yn hen law yn garddio, os ydych yn ail-ddylunio eich gardd neu ddim ond am ychwanegu ychydig o liw, dewch draw am ysbrydoliaeth, cyngor a phob planhigyn bydd angen arnoch.