Bwyty Poppy

previous arrow
next arrow

Slider

Ar agor saith diwrnod yr wythnos ar gyfer brecwast, cinio a te! Dewis arbennig o brydau poeth ac oer, byrbrydau, salad, prydau plant a theisennau hyfryd.

O’n bwyty cyfforddus mwynhewch olygfeydd godidog cefn gwlad Cymru! Yn yr haf, ymlaciwch ar ein patio awyr agored.

Brecwast – Prif Gwrs y dydd?

Mae yma ddewis eang o frecwast pob bore. Rhywbeth at ddant pawb- boed yn dost a menyn neu frecwast llawn traddodiadol. Os am rhywbeth gwahanol, dewisiwch ein Waffles Americanaidd gyda bacwn a syrup Maple.

Ac i orffen beth am baned o de poeth neu fwg o goffi ffres gan Rijio Coffee Roasters?

Dewch i ddechrau eich dydd gyda ni!

Cinio dydd Sul – cinio gorau!

Dydd Sul yw’r diwrnod mwyaf poblogaidd ym Mwyty Poppy oherwydd ein cig rhost bendigedig! Wedi ei baratoi yn ffres gan ein cogyddion – bydd eich boliau wrth eu boddau! Mae na rhywbeth arbennig iawn am gig rhost lleol, tatws rhost, llysiau tymhorol a grefi cyfoethog. Ac ar gyfer yr ail gwrs mae yna ddewis eang o bwdinau blasus.

Cofiwch ffonio i fod yn sicr o’ch lle - 01970 822313

Prydau Poeth – ffres pob dydd

Rydym wedi bod yn gweini prydau poeth ac oer ar gyfer ein cwsmeriaid ers dros 15 mlynedd- i gyd wedi eu paratoi yn ein ceginnau’n hunain, gan ein cogyddion ein hunain gan ddefnyddio cyn gymaint ac y gallwn o gynhwysion lleol. Ymfalchiwn yn ansawdd ein bwyd a’r prydau a weinyddir pob dydd.Ceir yma amrediad eang o brydau poeth blasus, iachus, a’r nesa peth i goginio cartre!