Gwrtaith a Chompost

previous arrow
next arrow

Slider

Mae gennym yma pob math o gompost a gwrtaith y mynnwch – boed yn gompost aml-bwrpas, yn un arbennigol neu i wella’r tir, gan gwmniau blaenllaw fel Levingtons, Scotts miracle gro, New Horizons a Dalefoot. Cymrwch fantais o’n cynnigion AML-BRYNU.

Mae compost aml-bwrpas yn berffaith ar gyfer planhigion gwely sydd yn cael eu tyfu mewn cynhwysyddion, i doriadau blodau ac i botio ymlaen. Ar gael hefyd mae compost ecogyfeillgar di-fawn neu fawn gostyngedig.Yn ogystal, os yw’ch basgedi crôg yn sychedig yna gallwch brynu compostiau gyda gwrtaith atodol a geliau cadw-dŵr.

Beth bynnag eich gofynion plannu- boed yn sitrws neu rosyn, mae yma gompost ar ei gyfer. Yn ogystal, mae yma wrtaith seiliedig ar bridd ar gyfer planu cynhyswyddion yn barhaol, compost eriacaceous ar gyfer phanhigion sydd ddim yn hoffi calch, a gwrtaith hadau mân ar gyfer hadu.

Os yw’r tir yn un gwael mae gwrtaith amaethyddol yn wych er mwyn helpu’ch planhigion dyfu yn gryf. Cymysgwch gyda phridd pan yn plannu a’i daenu ar y wyneb er mwyn atal chwyn a chadw lleithder.

Mae’n angenrheidiol eich bod yn gofalu am eich planhigion gydol y flwyddyn os am eu cadw yn holliach ac yn tyfu.Ceir yma yn Newmans ddewis eang o gemegyddion tir poblogaidd megis Miracle-gro, Baby-Bio, Roundup a llawer o rai eraill i’ch helpu. Rydym hefyd yn ymdrechu i ddarparu cynhyrch newydd sydd nid yn unig yn ecogyfeillgar ond hefyd yn ddiogel a buddiol.

Ydych yn chwilio am gynnyrch sydd yn gymorth i’ch gardd ffynu ac atal problemau tra’n rhoi i chwi lawnt werdd wastad, blodau prydferth a ffrwythau a llysiau blasus? Na phoenwch, mae gennym gynnyrch ar gyfer pob gofyn - fydd yn eich rhyddhau chwi i fwynhau ffrwyth eich llafur!

Am dyfu’ch ffrwythau a llysiau’ch hunain? Ceir popeth yma ar gyfer cynhaeaf ffrwythlon – yn fagiau tyfu, planwyr tomato cyflym a chompost tyfu llysiau organig.

Yn olaf mae yma ddewis eang o fagiau compost bach ar gyfer planhigion tŷ, cactus, sitrws a bonsai.