Gofalu am yr Adar Bach

previous arrow
next arrow

Slider

Wyddoch chi fo dros hanner poblogaeth oedolion Prydain yn bwydo adar? Dyna i chi help llaw! Gall bwydo adar eu denu yn nes i ni ei gwylio.

Er hyn, nid yw yr help llaw yma yr rhoi iddynt yr holl faeth sydd ei angen, felly mae’n bwysig creu a rheoli lawntiau, llwyni a gwelyau blodau yn ofalus er mwyn rhoi iddynt ffynhonell o fwydydd naturiol.

Trwy gynnig bwyd naturiol a bwyd ategol gallwch fwynhau amrywiaeth o adar gwahanol gydol y flwyddyn.

Mae yma offer bwydo adar o’r ansawdd orau, ar gyfer pob gardd a phob poced.Ceir dewis cynhwysfawr o fyrddau, danteithion a gorsafoedd adar. Rhywbeth i blesio pawb!

O ran bwydydd adar mae yma ddewis helaeth – o hadau niger, calonnau blodyn yr haul, cymysgedd hadau didyfiant i gymysgedd hadau ynni uchel. Heb anghofio chwaith, yr un mwyaf poblogaidd – y cymysgedd hadau gwyllt premiwm.

Ceir yma hefyd amrediad eang o ddanteithion braster i’r adar. Mae braster yn flasus iawn ac yn ffordd rhwydd o roi ynni iddynt, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf.

Gwahoddwch yr adar i’ch gardd a mwynhewch eu cyngerdd!