Gofalu am eich Gardd

previous arrow
next arrow

Slider

Er mwyn cadw’ch gardd ar ei gorau rhaid meddu ar yr offer iawn a cheir yma amrediad helaeth o cynhyrchion boed yn organig neu cemegol i ddatrys pob problem; ynghyd ag amrywiaeth eang o offer garddio i ateb pob diben.

Rydym yn stocio dewis cynhwysfawr o offer garddio dur gwrthstaen (stainless steel) a charbon cwmni Kent & Stowe – offer garddio o ansawdd uchel wedi ei ddylunio ym Mhrydain. Pa r’un ai palu, tyfu, torri neu thacluso fo’ch nôd , mae yma’r offer iawn ar gyfer y gorchwyl iawn.

Seilir casgliad Kent & Stowe ar ddyluniadau offer garddio o’r 1800’au. Ond er bod iddynt wedd draddodiadol mae’r offer i gyd wedi ei gynhyrchu gan ddefnyyddio y dulliau mwyaf modern a datblygiedig er mwyn sicrhau cryfder ac ansawdd penigamp.

Rydym hefyd yn gwerthu offer garddio WOLF-garten sydd yn cynnig gofal llawn - i’ch gardd,pridd a thyfiant, gofal coedydd a llwyni a gwaith garddio cyffredinol. Mae’r casgliad arbennig yma yn cynnwys y system ‘multi-change®’ sydd yn ysgafn a chyfforddus i’w defnyddio. Pa bynnag beth a wnewch yn yr ardd mae gan WOLF-garten yr offer cywir ar ei gyfer!

Mae dyfrio eich planhigion yn bwysig dros ben a bydd ein casgliad o offer dyfrio a dyfrhau ‘flo-pro’ yn gwneud eich gwaith yn haws! Wedi eu gwneud i bara, maent wedi eu profi’n ofalus i sicrhau eu bod yn gweithio ymhob pob tywydd, ni wnant hollti na chwalu a maent yn ffitio pob brand dyfrio enwog.