Dyfrol

previous arrow
next arrow

Slider

Pysgod Trofannol a Dŵr Oer

Mae ein tŷ pysgod yn galluogi ni yma yn Newmans i ddarparu pysgod trofannol a Dŵr Oer o’r radd flaenau- rhai cryf a iach.

Gallwn hefyd gynnig dewis amrywiol o blanhigion trofannol dyfrol (aquatic) ffres – yn newydd bron pob wythnos.

Ceir yma amrediad hwylus o danciau pysgod o ansawdd uchel – o rai Dŵr Oer cychwynnol i systemau trofannol llawer mwy. Os ydych mewn penbleth – mae ei staff yn hynod wybodus ac wastad yn barod i helpu!

Er mwyn creu yr awyrgylch gorau i’ch pysgod rydym yn gwerthu’r holl offer angenrheidiol- boed yn bwll, yn acwariwm, yn bwmpiau dŵr, bwyd pysgod neu driniaethau ac ategolion. Darparwn ar gyfer y dechreuwr a’r arbennigwr yn y maes.

Gofalu am eich Pwll

Yn ystod y gwanwyn a’r haf rydym yn gwerthu amrywiaeth o bysgod pwll. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar sut i stocio’ch pwll, plannu’ch pwll, ei hidlo a’i drin ac mae yma gynnyrch ar gyfer pob gofyn.

Gwerthwn leinwyr pwll o ansawdd uchel, wedi eu gwarantu; ac wedi eu torri yn ddarnau ar gyfer eich anghenion. Ynghanol y gwanwyn, sef yr adeg orau ar gyfer plannu, bydd ein planhigion dŵr a phwll ar gael ynghyd a dewis o liliau. Rydym yn cadw hefyd blanhigion terfyn ynghyd ac oxegenators dŵr dwfn.