Ymlacio yn yr Ardd

previous arrow
next arrow

Slider

Ar ôl eich gwaith caled mae’n bwysig cymryd amser i fwynhau ac ymlacio yn eich gardd. Ar gyfer hyn mae gennym gasgliad o ddodrefn gardd o ansawdd uchel. Gallwch edrych ar, a phrofi cyn prynu, ddodrefn gardd gwych Alexander Rose - mwy o fanylion ar www.alexander-rose.co.uk.

Rydym hefyd yn falch o stocio powlenni tân Kadai. Mae rhain yn bowlenni tân barbaciw prydferth a defnyddiol wedi eu gwneud â llaw o hen ddrymiau olew mewn gweithdai teuluol yn India. Maent yn nodwedd gardd hyfryd - dysgwch fwy ar www.kadai.com.

Cyflenwir ein casgliad dodrefn gardd pren meddal gan Zest2 leisiure, cwmni teuluol o Ogledd Cymru sydd yn darparu nwyddau awyr agored pren FSC ardystiedig o’r ansawdd uchaf. Bydd ein casgliad eang yn gymorth i chwi wneud y gorau o’ch gardd boed yn garddio, ymlacio neu ddiddanu!